Soy Lundqvist

Smycken med mening
Handla

Soy Lundqvist

Soy Lundqvist är 60 år och bor i Luleå. Hon säger att hon alltid har varit nyfiken. Det är kanske hennes starkaste drivkraft, nyfikenhet och en vilja att förstå. Genom mötet med Jenny Söderström och Kristallen har en ny värld öppnats för Soy. Att hålla en rå ametist i handen är att blicka miljontalsår tillbaka i tiden. Det är att hålla en bit av en evighet i sin hand.
– Jag känner en djup tacksamhet över att få leva en kort stund i denna evighet som stenen är ett uttryck för, säger hon.

Hon har varit universitetsvärlden trogen hela sitt liv, först som student och sedan som medarbetare. Hon har en stark tro på universitetens grundläggande uppdrag, att skapa och utveckla ny kunskap. Hon är precis lika övertygad om vikten av ett entreprenöriellt lärande och företagande samt att behovet av en levande och innovativ landsbygd. Tillsammans är de förutsättningen för ett långsiktigt hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

WOMEN'S COLLECTION

”Dagens barn är morgondagens vuxna. Att värna barns rätt till en trygg uppväxt, integritet och möjlighet att bygga tillitsfulla relationer är allas vårt ansvar. Det handlar om respekt och värdighet. Det är också en del av ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Soy Lundqvist

Smycke - Stöd - Tanke

Stödj landsbygden och bidra till ett gott ändamål